Sådan bliver du medlem
Du kan tegne et støtte medlemsskab i Café Slotsbios Venner.
Medlemsskabet gælder for et år ad gangen. Fra betalingsdato og et år frem.

Som medlem har du mulighed for at komme i biografen til rabatpris (20% rabat)

Du kan tegne medlemsskab ved at indbetale 200,- på bankkonto reg. 3543 nr. 6849199. 
HUSK at skrive navn og e-mail for hvem medlemsskabet gælder.
Medbring dokumentation når du kommer ned i biografen, så får du udleveret et medlemsskort.