Aftaleindgåelse
Købsaftalen er underlagt dansk rets almindelige regler. Aftalen er først bindende for begge parter, når Café Slotsbio har registreret betalingen.

Reservering
Til nogle forestillinger kan billetter reserveres via internet, telefon eller ved personligt fremmøde i Café Slotsbio.
Ved reservering via internet modtager du en ordrebekræftelse via den opgivne e-mailadresse.
Da der ved reservationer ikke er indgået en bindende handel fra nogen af parterne, kan der fra reservationstidspunkt til købstidspunkt ske ændringer i priser og andet.

Køb
Billetter kan købes via internet eller ved personligt fremmøde i Café Slotsbio.
Ved køb via internet kan du betale med Dankort.

Ved personligt fremmøde kan du også betale kontant.
Efter at købet er gennemført, skal du selv printe dine billetter ud. Køber er selv ansvarlig for at have en funktionsdygtig printer.

Priser
Alle priser er i danske kroner inklusive moms, hvor intet andet nævnes. Café Slotsbio tager forbehold for force majeure, afgiftsændringer, udsolgte arrangementer og trykfejl.

Ved køb af billetter via internettet, bliver der beregnet et salgsgebyr på 5,00 DKK, der dels dækker transaktionsgebyrer, dels dækker andre udgifter, som Café Slotsbio afholder ved salg af billetter.

Billetten
Billetten med en påtrykt stregkode er dit adgangstegn til et konkret arrangement. Stregkoden accepteres kun én gang. Billetten kan altså ikke kopieres, eller på anden måde forsøges anvendt flere gange. Videresalg af billetter i kommercielt øjemed er ikke tilladt. 
Billetten er gyldig for ihændehaver og vil som udgangspunkt ikke blive refunderet ved bortkomst.

Tabte billetter
Café Slotsbio kan ikke drages til ansvar for tabte billetter.

Refundering af billetter
I henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a" er køb af billetter til underholdende arrangementer, der skal finde sted på en bestemt dag eller i en bestemt periode, ikke omfattet af fortrydelsesretten. Derfor vil det ikke umiddelbart være muligt at fortryde et billet-køb.
Billetsalg er ikke omfattet af den nyere købelov, vedrørende en reklamations-ret på 24 måneder.

Købte billetter refunderes ved henvendelse i Café Slotsbio seneste en halv time inden forestillingens start.
Du skal kunne fremvise den printede billet og billedlegitimation (pas eller kørekort). Anden billedlegitimation + sygesikringsbevis kan også benyttes. 
Betalingskortgebyret refunderes ikke.
Købte billetter til koncerter, foredrag, live events broadcastet via satellit og forestillinger indeholdende mad og drikke refunderes ikke.
I tilfælde af aflysning refunderer Café Slotsbio billetter ved henvendelse i biografen.

Personoplysninger
Café Slotsbio er ansvarlig for indsamling og behandling af persondata.
De personlige oplysninger, som du indtaster under et køb (navn, adresse, postnr, by, e-mail og tlf.), bruges udelukkende til ordre-behandling, og bliver ikke videregivet til andre. Ud over de personlige oplysninger logges også ip-adresse. 

Kundeoplysningerne behandles på vilkår der efterlever artikel 28, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (Databeskyttelsesforordningen), som stiller specifikke krav til indholdet af en databehandleraftale.

Ved betaling med betalingskort, sendes disse oplysninger direkte og krypteret til Nets. Cafe Slotsbio har ikke adgang til dine kortoplysninger.

Café Slotsbio anvender kun cookies uden personoplysninger.

 

Den Selvejende Inst Slotsbio
Frederikværksgade 11C
3400 Hillerød
TLF: 48 26 05 64
e-mail: kontakt@slotsbio.dk
cvr-nummer: 7556 6816